Соёлын өв цуврал- Музейн ёс зүйгээр нийгмийн үнэт зүйлийг бүтээх нь хэлэлцүүлэг

Discussion contents:

The discussion will discuss the ethical concepts of the museum and discuss the ethical challenges faced by the museum’s profession and the management of the museum.

The American Center for Mongolian Studies is pleased to announce the May discussion panel which will focus on “Creating social value through museum ethics” on August 26th, 10 AM ULAT. 

Америкийн Монгол Судлалын Төвөөс зохион байгуулж буй “Соёлын Өв – Цуврал Семинар” нь 2022 оны III улиралд  “МУЗЕЙН ЁС ЗҮЙ” агуулгын хүрээнд явагдаж байгаа бөгөөд энэ улирлын хоёр дахь дугаар буюу хэлэлцүүлэг маань 8-р сарын 26-нд “Музейн  ёс зүйгээр нийгмийн үнэт зүйлийг бүтээх нь” сэдвээр зохион байгуулагдана. 

Хэлэлцүүлгийн агуулга: 

Тус хэлэлцүүлгээр музейн ёс зүйн ойлголтыг дэлгэрүүлэн авч үзэж мөн музейн мэргэжил болоод музейг удирдахад ёс зүйн хувьд тулгарч буй сорилтуудыг ярилцах юм. Түүнчлэн музейн нийгэмд үзүүлэх нөлөөлөл, хариуцлага болон музейн ёс зүй хэрхэн тусгалаа олж буй талаар хэлэлцэнэ.

Хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр

10:00-10:05Модератор С.Энхнаран  хэлэлцүүлгийг нээж, оролцогчдыг танилцуулна.

10:05-10:20 – Модератор С.Энхнаран  “Музейн  ёс зүйгээр нийгмийн үнэт зүйлийг бүтээх нь” сэдвээр чиглүүлэх илтгэл тавина.

10:20-11:50   – Хэлэлцүүлэг

11:50-12:00  – Дүгнэлт хэсэг: Модератор хэлэлцүүлгийн үеэр яригдсан асуудлуудыг товч дүгнэн  хэлэлцүүлгийг хаана.

Модератор

С. Энхнаран – СУИС- ийн Соёл урлаг судлалын  хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан 

Хэзээ:  2022 оны 8-р сарын 26, Баасан гараг, 10:00-12:00 (үдээс өмнө)

Зүүм өрөөний линк: https://us02web.zoom.us/j/88459149883?pwd=Y0UxUDdqR2xoakhQVStld3BRWlArdz09

Meeting ID: 884 5914 9883

Passcode: 937883

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Skip to content