СОЁЛЫН ӨВ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ – Монголын музейн цахимжуулалтын чиг хандлага

Хэзээ:  2022 оны 2-р сарын 25, Баасан гараг, 10:00-12:00 (үдээс өмнө)

Зүүмийн холбоос:  https://us02web.zoom.us/j/88084245736?pwd=NGFJRFJjK0hGNGdvb3I4V08yUzhTUT09

Meeting ID: 880 8424 5736

Passcode: 551530

The American Center for Mongolian Studies is pleased to announce the  discussion panel of the  “Cultural Heritage Colloquium” in the first quarter . This time the discussion will focus on “Digitization in Mongolian Museums ‘ and will be led by D.Bumaa ( ICOM Mongolia). 

Америкийн Монгол Судлалын Төвөөс зохион байгуулж буй “Соёлын Өв – Цуврал Семинар”-ын энэ улирлын хоёр дахь дугаар “ Монголын музейн цахимжуулалтын чиг хандлага” сэдвээр хэлэлцүүлэг хэлбэрээр зохион байгуулагдана. 

Хэлэлцүүлгийн зорилго 

Ковид -19 цар тахал цахим шилжилтийг хурдасгаж буй өнөө үед музейн цахимжуулалалтын ач холбогдол, хөгжлийн чиг хандлага, Монголын музейн цахим үйлчилгээ, хүртээмж, тулгамдсан асуудал ба шийдлийн талаар мэргэжилтнүүд болон музейн ажилтнуудын дунд хэлэлцүүлэг өрнүүлэхэд оршино. 

Хэлэлцүүлгийн агуулга  

  • Музейн хүч, нөөц боломж, нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг,  цахимжуулалтын ач холбогдол,  
  • Дижитал шилжилт, дижитал музей, чиг хандлага
  • Ковид -19 цар тахлын үеийн Монголын музейн цахим үйлчилгээ,  хэлбэрүүд,  хүртээмж, үр дүн
  • Ковид-19 цар тахлын дараах Монголын музейн цахимжуулалт, тулгамдсан асуудал, шийдэл

Хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр

10:00-10:05  Америкийн Монгол Судлалын Төв-ийн хөтөлбөрийн ажилтан Т.Түвшинзаяа танилцуулга хийнэ.

I хэсэг:

10:05-10:15  Модератор Д.Бумаа  “Музейн нийгэмд гүйцэтгэх  үүргийг нэмэгдүүлэхэд цахимжуулалтын ач холбогдол” танилцуулга илтгэл тавина.

10:15-10:20 Зочин, илтгэгчдийг танилцуулна

10:20-10:35  Х.Идэр – “ЮНЕСКО  бa  музейн дижитал шилжилт” .

10:35-10:50  А.Энхбаяр -“Дижитал музей, түүний чиг хандлага“ 

II хэсэг:

10:50:11:05 Ц.Оюунхишиг – Монголын Үндэсний музейн үйлчилгээг цахимаар түгээж буй үйл ажиллагаа”

11:05-11:20 Т. Баяраа- Монголын эртний нийслэл Хархорум хотыг дижитал технологийн тусламжтай сэргээн босгосон нь .

III хэсэг

11:20-11:50              Хэлэлцүүлэг

11:50-12:00             Дүгнэлт хэсэг: Модератор хэлэлцүүлгийн үеэр яригдсан асуудлуудыг товч дүгнэн  хэлэлцүүлгийг хаана.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Skip to content