Цуврал илтгэл | Ц.Цэлхагарав

Хэзээ: 2024 оны 2-р сарын 27, Мягмар, 17:00 цагаас
When: Tuesday February 27, 2024 at 5pm ULAT
Хаана: Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын санд (Нацагдоржийн нэрэмжит номын сан) байрлах Америкийн соёл, мэдээллийн төв
Where: American Corner located at the UB Public Library
Сэдэв: Монгол нутаг дахь хиргисүүриийн судалгаа
Title: Khirgisuur Studies in Mongolia
Хэл: Монгол
Language: Mongolian
Монгол орны нутагт өргөн тархсан хожуу хүрлийн үеийн томоохон дурсгал болох хиргисүүрийн судалгааны сүүлийн үеийн үр дүн болон зарим маргаантай сэдвүүдийн талаар өгүүлнэ.
The speaker will discuss recent findings from khirgisuur studies and address some unsettled issues. Khirgisuur are a Late Bronze Age burials spread widely in Mongolia.
Илтгэгч: Шинжлэх ухааны академийн Археологийн хүрээлэнгийн Хүрэл, түрүү төмрийн үеийн судалгааны салбарын эрдэм шинжилгээний ажилтан Ц.Цэлхагарав (магистр).
Speaker: Tselkhagarav Ts. (Master) Archaeologist, Bronze and Early Iron Age Division, Institute of Archaeology, Mongolian Academy of Sciences.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Skip to content