Mongolia Field School 2023 Applications Open / 2023 оны Зуны хээрийн сургуулийн бүртгэл эхэллээ

MFS 2023 News post bannere

*Доош гүйлгэж мэдээг монголоор үзээрэй / Scroll down for Mongolian

 

There will be three courses in the Summer of 2023 on site in Mongolia for Mongolia Field School 2023.

These Mongolia Field School courses will be offered for Summer 2023:

Program Details and Courses
The courses offer an educational travel experience blending academic insights and discussions with travel experiences that allow participants to interact with local people and locations off the usual tourist track. Please learn more about each course in detail below.

All Field School courses begin in Ulaanbaatar with an orientation to Mongolian culture, history, language and contemporary issues. Participants will meet with their instructors and classmates from Mongolia and around the world, and begin their learning journey. Class groups will then travel to selected sites across Mongolia where they will pursue field research, gaining an understanding of the topics studied in the context of the landscapes and people in the regions visited. All participants will have the opportunity to see important sites in Mongolia and participate in tourist activities, while also gaining the unique insights offered by their course leaders and the local people and officials encountered during the field studies.

Program tuition for full-term courses covers the costs of the academic program, travel arrangements for course-related travel within Mongolia, accommodations for all nights during the Field School, and most meals. Participants are responsible for making their own travel arrangements to and from Ulaanbaatar, and should budget for incidental expenses during their stay in Mongolia. A significant number of scholarships are available, with awards based on merit, diversity, and need. Please see the information on fellowship awards in the application for admission for more details. All applicants who apply by the Priority deadline are given consideration for fellowship awards. Fellowships are available due to the generous support of the Henry Luce Foundation and other donors.

Use the button below to go the Mongolia Field School 2023 page, where you can find out more information such as the deadline and tuition fee.

2023 онд АМСТ-ийн Зуны хээрийн сургуулийн 3 хичээл зохион байгуулагдна.

2023 оны зун дараах хичээлүүдийг зохион байгуулахаар бэлтгэж байна:

Хичээлийн хөтөлбөрийн тухай
Энэхүү зуны хээрийн сургууль нь оролцогчдод эрдэм шинжилгээний мэдлэг, хэлэлцүүлгийг аялалтай нэгтэн нутгийн иргэдтэй уулзах, жуулчны замд таарахгүй газруудаар явж үзэх боломжийг олгоно. Цааш үргэлжүүлэн уншиж хичээл бүрийн талаар мэдээлэл аваарай.

Зуны сургуулийн хичээл бүр Улаанбаатар хотоос гараатай ба хотоос гарахаас өмнө Монголын соёл, түүх, хэл болон цаг үеийн асуудлын талаар сургалтанд хамрагдана. Мөн оролцогчид маань багш нар болон олон орноос ирсэн ангийхантайгаа танилцаж замдаа гарна. Ангиудад хуваагдсан бүлгүүд сонгосон хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу очих газрууд руугаа явж хээрийн судалгаа хийн сонгосон сэдвийнхээ талаар тухайн газар ус, нутгийн иргэд гэх зэрэг хам сэдвийн хүрээнд цогц ойлголттой болно. Оролцогч бүр хичээлийг удирдагч багш, нутгийн иргэд болон уулзах мэргэжилтнүүдээсээ онцгой мэдлэг авч Монгол улсын чухал газаруудыг үзэж жуулчны арга хэмжээнд ч хамрагдах боломжтой.

Хөтөлбөрийн төлбөрт сургалтын төлбөр, Монгол улс доторх замын зардал, хөтөлбөрийн турш байрлах байр, ихэнх хоол цай багтсан болно. Зуны сургуулийн гараа Улаанбаатар хотоос эхлэх тул оролцогчид маань Улаанбаатар хүрэх зардлаа өөрсдөө хариуцах бөгөөд нийт хээрийн сургуулийн турш гарч болзошгүй санамсаргүй зардлыг тооцож төсөвлөвөл зохистой. Ур чадвар, цөөнх эсэх, хэрэгцээнд тулгуурласан тодорхой тооны тэтгэлэг олгох боломжтой. Тэтгэлэгийн талаар илүү мэдээлэл амвахын тулд бүртгэлийн маягтын тэтгэлэг хэсгийг үзнэ үү. Анхдагч бүртгэлийн хугацаанд амжиж бүртгүүлсэн бүх оролцогчдыг тэтглэгт хамруулахаар авч үзнэ. Эдгээр тэтгэлэгийг Хенри-Люс сан болон бусад өглөгч хүмүүсийн хандивын тусламжтай олгож байгаа юм.

Доорх товчлуур дээр дарж "Зуны хээрийн сургууль 2023" вэб хуудас руу орж бүртгүүлэх хугацаа, төлбөр зэрэг илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч, бүртгэлээ эхлүүлэх боломжтой.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Skip to content