Соёлын өвийн цуврал семинар: Соёлын өвийн будгийн гэмтэл, шалтгааны тухай

Соёлын өвийн цуврал семинар: Соёлын өвийн будгийн гэмтэл, шалтгааны тухай

Хэзээ:  2022 оны 11-р сарын 25, Баасан гараг, 10:00-11:00 (үдээс өмнө)

Зүүм өрөөний линк 

https://us02web.zoom.us/j/87922539274?pwd=Y25oYnZVaXZoUVhvRHNyamxKMEpDQT09

Meeting ID: 879 2253 9274

Passcode: 776085

Америкийн Монгол Судлалын Төвөөс зохион байгуулж буй “Соёлын Өв – Цуврал Семинар” нь 2022 оны IV улиралд  “Соёлын өвийн сэргээн засварлалт” агуулгын хүрээнд явагдах бөгөөд энэ улирлын хоёр дахь дугаар буюу Гадаадын зочин экспертийн лекц 11-р сарын 25-нд өглөө 10 цагт “Соёлын өвийн будгийн гэмтэл, шалтгааны тухай” сэдвээр япон-монгол шууд орчуулгатайгаар цахимаар та бүхэнд хүрэх гэж буйг дуулгахад таатай байна. 

The American Center for Mongolian Studies is pleased to announce the  expert talk of the  “Cultural Heritage Colloquium” in the fourth quarter. The guest expert lecture will focus on “Cultural Heritage: Paint Damage and Causes” on November 25th, 10 AM ULAT. 

Илтгэлийн агуулга: 

Энэхүү илтгэлээр Хүннүгийн үеэс 16-р зууны үе хүртлэх Монголын археологийн малтлагаас илэрсэн дурсгалуудад хэрэглэсэн будгийн судалгааны үр дүнгийн талаар танилцуулах болно. Аливаа соёлын өвүүд олон хүчин зүйлийн нөлөөгөөр гэмтэлд өртөж байдаг. Будаг хэрэглэсэн эртний соёлын өвүүд нь ямар шалтгааны улмаас өгөршилд орж, муудаж байдгийг энэхүү лекцээр ярих болно.

Lecture contents:  

In this presentation, we will present the results of the research on the relic paint found in Mongolia’s archeological excavations from the Xiongnu empire (3rd century BCE) to the 16th century CE. Cultural heritage is damaged as a result of a variety of factors. In this lecture will discuss what causes the paint from ancient cultural heritages to weather and deteriorate4.

Зочин илтгэгчид: 

1) Илтгэгч: Сүнгвүүк Риү, Ph.D

Японы шинжлэх ухааныг дэмжих нийгэмлэгийн постдокторын судлаач

Сэдэв: Эртний Монголын соёлын өвийн будаг дахь шинжлэх ухааны судалгаа

2) Илтгэгч: О.Ангарагсүрэн, Ph.D

Японы Соёлын Өвийн Гадаад Хамтын Ажиллагааны Консорциумын гишүүн, соёлын өвийн сэргээн засварлагч, консерватор

Сэдэв: Соёлын өвийн будгийн гэмтэл, шалтгааны тухай

Guest lecturers:

1) Presenter: Sungwook Ryu, PhD

JSPS Postdoctoral Fellowships for Research in Japan 

A Scientific Study on Pigments of Ancient Mongolian Cultural Properties

2) Presenter: Angaragsuren Odkhuu, PhD

Member of Japan Consortium for International Cooperation in Cultural Heritage

Deterioration factors of the pigments in cultural heritage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Skip to content